Lễ Tôn Vinh Danh Hiệu thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam sản phẩm kem tan mỡ Cô Bông năm 2017 Đây là sự nỗ lực rất lớn của hệ thống Cô Bông trong thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng công nghệ mới, sử dụng nguyên vật liệu, đầu vào […]

Xem thêm