Các điều khoản và quy định này có thể thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và quy định này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn sử dụng CoBong.net sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn để tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và quy định khi thay đổi. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các điều khoản và quy định này bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web này.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ T&T Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc vi rút nào có thể lây nhiễm, máy tính, thiết bị viễn thông hoặc tài sản khác do bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt trang web này hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web này. Trang web này có thể bao gồm các lỗi không chính xác, lỗi hoặc lỗi đánh máy. CoBong.net không đảm bảo rằng nội dung sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Bản quyền và nhãn hiệu

Trừ khi có quy định khác, tài liệu trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, minh họa, phần mềm, clip âm thanh, video clip, tệp hình ảnh, tùy thuộc vào quyền tác giả và quyền thương hiệu của Công ty. Do đó, tài liệu trên trang web này không được sao chép, sửa đổi, đăng tải, truyền đi, phân phối hoặc một phần dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ T&T Việt Nam. Đã đăng ký Bản quyền.

Sản phẩm, nội dung và thông số kỹ thuật

Tất cả các tính năng, nội dung, thông số kỹ thuật, sản phẩm và giá cả của sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Trọng lượng, số đo và mô tả là gần đúng và chỉ được cung cấp cho mục đích thuận tiện. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để hiển thị chính xác các thuộc tính của sản phẩm, bao gồm cả các màu hiện hành; tuy nhiên, màu thực tế bạn thấy sẽ tùy thuộc vào hệ thống máy tính của bạn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng máy tính của bạn sẽ hiển thị chính xác các màu đó. Việc bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên trang web này vào một thời điểm cụ thể không đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ này sẽ có sẵn bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm xác định và tuân thủ tất cả các luật pháp địa phương hiện hành liên quan đến việc sở hữu, sử dụng và bán bất kỳ mặt hàng nào được mua từ trang web này. Bằng cách đặt hàng, bạn tuyên bố rằng các sản phẩm được đặt hàng sẽ chỉ được sử dụng một cách hợp pháp.

Giới hạn vận chuyển

Khi một đơn đặt hàng được đặt, nó sẽ được chuyển đến địa chỉ người mua chỉ định, miễn là địa chỉ giao hàng đó tuân thủ các quy đinh giao hàng có trên trang web này. Tất cả các giao dịch mua từ trang web này được thực hiện theo hợp đồng giao hàng. Bạn có trách nhiệm nộp bất kỳ khiếu nại nào với nhà cung cấp dịch vụ cho các lô hàng bị hư hỏng hoặc bị mất.

Tài khoản của bạn

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản và mật khẩu của bạn. Trang web này và Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ T&T Việt Nam có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, chỉnh sửa nội dung hoặc hủy đơn hàng.

Bằng cách đặt hàng, bạn đảm bảo rằng bạn trên 18 tuổi và bạn đang cung cấp cho CoBong.net với thông tin chính xác, trung thực và bạn có quyền đặt hàng.

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Hàng hóa mới đầy đủ, chưa sử dụng được mua tại CoBong.net có thể được đổi trả trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua. Sau 7 ngày, hàng hóa có thể không được đổi trả.

Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp chính sách hoàn tiền cho tất cả các hàng hóa đối với hàng hóa đủ điều kiện để đổi trả.

Hàng hóa bán có thể không được đổi trả hoặc trả lại.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối bất kỳ hình thức đổi trả nào mà không có biên lai gốc.

Khi bạn truy cập trang web này hoặc gửi email, tin nhắn cho chúng tôi, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi đã gửi cho bạn đều đáp ứng được mọi yêu cầu pháp lý về thông tin liên lạc đó bằng văn bản.